Paisatgisme:

Projectes d’espais públics: carrers, places, parcs...

Projectes d’espais privats: jardins, terrasses, cobertes verdes, piscines naturals...

Restauració d’espais naturals: pedreres, abocadors, zones humides i espais fluvials...

Tècniques de bioenginyeria i estabilització de talussos

Informes impacte paisatgístic i altres consultes tècniques

Projectes d’integració paisatgística

Instal·lacions de Land Art

Instal·lacions efímeres


 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura: 

Obra nova

Reformes i ampliacions

Plans especials per càmpings, masies i turisme rural

Informes, certificats, dictàmens, ITE i cèdul·les habitatge, Legalitzacions

Construccions en fusta

Arquitectura de baix cost energètic

Disseny d’objectes i mobles a mida

Estructures de fusta