Obra nova


Habitatge unifamiliar a Portopetro

Portopetro (Mallorca) │ Projecte i obra │ 290 m2 │ 2019 

La forma orgànica de la casa respon al programa i al context. La búsqueda de  les vistes al mar dels espais principals, el control solar a través dels porxos, la relació amb els espais i elements del jardí, l’adaptació topogràfica i la seqüencia d’espais interiors esdevindran els condicionants de la forma de la casa. La casa es projectarà des de  l’interior, en relació continua amb l’exterior,  buscant el control de l’escala dels diferents elements i les diferents gradacions d’intimitat dels espais.

 Bàrbara Garcia, Björn Hinners i Sebastià Ginard


Habitatge unifamiliar a Llucmajor

Llucmajor (Mallorca) │ Projecte executiu │ 272 m2 │ 2016 

Realitzar  una casa per a una família nombrosa, esdevé el pretext per projectar un habitatge on els volums de l’arquitectura definiran les diferents qualitats de l’espai exterior sense trencar-ne la continuïtat. Un gran porxo dona ombra i  fa de frontissa entre dos espais assolellats, el pati de repòs, envoltat de les habitacions, i el jardí de la piscina, vinculat a la sala i els espais d’activitat de la casa. L’horitzontalitat de la volumetria només es veu trencada en la façana d’accés pels cossos de pedra, que al ser més baixos el cos principal, permeten il.luminar els espais sense perdre’n la privacitat.

 Bàrbara Garcia, Björn Hinners i Sebastià Ginard


6 Habitatges a Figueres

Figueres │ Projecte bàsic  │ 700 m2  │ 2016

Bloc habitatges situat a l’eixample de Figueres, proper al centre. Accés per dos carrers amb  dues alçades reguladores diferents. Es resol el canvi d’alçades per mitja d’un pati, que permet doble ventilació  i donar qualitat als espais, en crear un pati verd que actua com humidificador i generador aire fresc . El programa és complex: un local, pàrquing i petits habitatges de lloguer, amb tipologies diferents, dúplex inclosos, de distribució flexible. Es racionalitza de l’estructura i les instal·lacions. Es projecta en fusta contra laminada.

Bàrbara Garcia i Björn Hinners


Ampliacions i rehabilitacions


Rehabilitació d'un habitatge entre mitgeres

Avinyonet de Puigventós │ Projecte i obra  │ 120 m2  │ 2021

La intervenció reinterpreta la volumetria original, desfigurada pels afegits i modificacions realitzats en el transcurs del temps. En aquest sentit, el projecte planteja reorganitzar la seva composició tant volumètrica com d’obertures, creant un volum compacte que es buida en el seu interior per tal de que la llum arribi a cada racó, creant ambients íntims i càlids.

 Bàrbara Garcia i Björn Hinners


Ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar a Terrades

Terrades │ Projecte executiu  │ 185 m2  │ 2017

El projecte adapta una casa antiga als requeriments d’una família jove. En aquest edifici en xamfrà,  s’han centrat els esforços en estructurar bé el programa de l’habitatge, adaptant alçades a requeriments actuals, conservant finestres existents i realçant la presencia de les voltes de maó. Es transforma l’àmbit de la cuina i l’estar,  potenciant la seva relació amb la coberta. Es refà la teulada,  incrementant l’accés de llum natural zenital  als espais de la cuina i sala alhora i permetent guanyar sensació d’amplitud. En façana es fa patent la remunta al diferenciar-ne l’acabat i alleugerint així el pes visual de la intervenció.

Björn Hinners i Bàrbara Garcia 


Petit turisme rural al nucli històric de Navata

Navata │ Projecte i obra │ 100 m2  │ 2017

Aquesta casa, situada al nucli antic, conté un petit turisme rural, amb tot el programa per poder realitzar l’activitat en 20 m2 per planta, terrassa inclosa. Es tracta d’una gran rehabilitació on es conserva només la façana existent. Els esforços del projecte es concentren  a aconseguir una bona ventilació creuada, en un immoble que en principi sembla que no en pugui tenir, en dotar els espais de calidesa , espaialitat i llum, tot i la limitació de l’espai existent, sense perdre la substancia de l’arquitectura original. Amb aquest projecte vam aconseguir una subvenció Leader destinada a la promoció de l’activitat econòmica en l’entorn rural.

Bàrbara Garcia i Björn Hinners


Rehabilitació d'un habitatge rural per a ús turístic

Caldes de Malavella │ Projecte executiu │ 500 m2+3500m2 exteriors │ 2017 

El projecte tracta d’adequar l’estructura de l’edifici existent a un nou programa vinculat al turisme rural. Es planteja una distribució que permeti flexibilitzar al màxim l’ús de la casa, permeten la seva subdivisió en dos o tres unitats o funcionar unitàriament, segons ho requereixi el programa. La casa s’obre l’espai a l’exterior, que s’organitza, ordenant-ne els espais existents i usos nous i alhora potenciant-ne les circulacions i vistes, per tal de poder aconseguir que l’usuari frueixi de l’entorn natural en que es troba.

Björn Hinners i Bàrbara Garcia


Intervenció en l'envolvent d'una casa de pedra

Avinyonet de Puigventós │ Projecte i obra │ 191 m2 │ 2017 

Supervisió dels treballs de conservació en l’envolvent de la casa: la substitució de tancaments, la neteja i restitució dels paraments de pedra , el manteniment de terrasses i  l’adequació dels accessos i baranes.

Bàrbara Garcia  i Björn Hinners


Ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar a Avinyonet de Puigventós

Avinyonet de Puigventós │ Projecte i obra │ 38 m2 │ 2014 

Es planteja la necessitat de projectar una ampliació de l’habitatge existent. El nou volum es plantejarà en diàleg contraposat amb l’edifici existent, si la casa original és un volum vertical de pedra, orientada a la vida del carrer, el nou volum serà horitzontal i de fusta , obert al món sensorial del jardí i abraçant l’antiga edificació.

La intervenció ha estat condicionada per la presencia d’un gran lledoner (Celtis australis), l’estabilitat del qual s’ha volgut garantir, per això es minimitza l’impacte de les fonamentacions, propiciant l’aparició d’una galeria porxada, element de transició entre casa i jardí, que emmarca la visió de l’arbre des de l’interior. Aquest element, conjuntament amb la copa de l’arbre, la proximitat al jardí  i unes grans correderes que tanquen tot l’espai convertint-lo en un ombracle, permeten crear un espai fresc d’estiu.

Björn Hinners i Bàrbara Garcia


Planejament


Masterplan per un resort a Aràbia

Aràbia Saudita │ Projecte │ 6 ha │ 2015 

Aquest planejament d’un resort al desert, potencia la gradació d’espais, del públic al privat, per aconseguir una seqüència d’espais tranquil·la, sense murs, construïda a partir de fites i petites barreres visuals que materialitzen la transició del jardí privat al parc central. Se treballa amb les característiques del paisatge, per així poder potenciar la imatge del desert a través de la seva vegetació i materialitat, dels grans horitzons,  treballant la topografia i cada desnivell, semi enterrar les cases reduint l’impacta de les edificacions comunitàries.

 Björn Hinners, Bàrbara Garcia i Tobias Zwickler


Interiorisme i reformes


Reforma d'un habitatge a Poble Nou (Barcelona)

Barcelona │ Projecte i obra │ 55 m2 │ 30.000 € │ 2016 

La reforma de l’habitatge, de pressupost molt limitat, permet transformar l’espai fragmentat i fosc de l’habitatge inicial en un apartament  clar i lluminós. La proposta incideix una actuació al centre de la casa, de manera que la cuina, en la posició central,  esdevingui el cor de l’habitatge i gaudeixi de les vistes al mar.

Bàrbara Garcia i Björn Hinners


Reforma d'un habitatge a Barcelona

Barcelona │ Projecte i obra │ 120 m2 │ 125.000 € │ 2009 

La reforma aconsegueix un espai fluid i íntim alhora, en el que es creuen les visuals des d’una punta a l’altre de l’apartament mitjançant la formació d’espais semi-oberts, caracteritzats per l’ús de la fusta i les grans corredisses. Els mobles de fusta es col•loquen estratègicament compartimentant les peces. Així, l’espai principal el formen la cuina i la sala d’estar, comunicats per una gran finestra de fusta, que és la protagonista de l’estança. Un moble de fusta que no arriba al sostre, permet percebre la continuïtat dels revoltons en l’estudi contigu. L’atenció al detall d’execució i el disseny de mobles  i elements de fusta seran un de les constants d’aquesta intervenció.

Björn Hinners i Bàrbara Garcia 


Reforma d'un apartament a Barcelona

Barcelona │ Projecte i obra │ 45 m2 │ 60.000 € │ 2005  

Reforma integral d’un habitatge de 45 m2 a l’Eixample de Barcelona amb pressupost limitat. Es reforça l’estructura de construcció existent, de més de cent anys, de bigues de fusta i revoltons ceràmics amb perfils metàl•lics, i així poder alliberar l’espai interior i unir les estances més importants: cuina, menjador i estudi. S’aprofita la fluides de la seva distribució per garantir llum natural i ventil•lació creuada a totes les estances, i alhora incrementar la sensació d’espaialitat. Cal esmentar l’especial atenció per els detalls, l’ús de materials càlids i  el disseny d’alguns elements de fusta, com les portes.

Bàrbara Garcia i Björn Hinners


Instal.lacions


Instal·lació temporal per al centre d'Art Santa Mónica

Barcelona │ Projecte i obra │ 2015  

En la terrassa-rampa d'accés del Museu de Santa Mónica, a  la Rambla, es projecta un element publicitari efímer per a l'exposició de l'any 2015. El concepte és dissenyar una estructura lleugera en forma un llibre obert. L'element d'accés al centre d'art, dissenyat per Viaplana i Pinyó, gaudeix d'una protecció especial i no és permès que cap element de suport tingui una connexió que toqui i transformi la superfície de la terrassa. Una estructura tensionada amb cables d'acer assegura la construcció i a la protecció dels vianants que passen.

Björn Hinners, Bàrbara Garcia  i Xavier Torrent


Pèrgola per un pati

Avinyonet de Puigventós │ Projecte i obra │ 4 m2 │ 2011  

Una estructura de madera flota ligera tensando el espacio sobre el patio, estableciendo relaciones entre los elementos que lo integran: la fachada, el muro, el almez, las jardineras... este nuevo plano horizontal explora con su geometría fragmentada las luces y sombras del patio, modelando los rayos del sol que cruzan sus líneas y las del árbol cercano, a la vez que crea dibujos de sombras en la grava.La estructura cubre una superficie de 2x2 metros y está compuesta de 37 piezas de longitudes diferentes i ángulos distintos. En su construcción no se ha utilizado ningún clavo, tornillo, ni adhesivo, siendo la estructura desmontable hasta su pieza más pequeña.

Björn Hinners