Concurs de idees per la adecuació del congost  Ova da Bernina

Pontresina (Suïssa) │ Concurs, 2on premi │ 1,5 ha │2021

La idea principal del projecte s'origina a partir de diverses estratègies de disseny . La interacció entre el projecte i l'origen del lloc, el context urbà, l’ experiència natural i el rerefons històric de la ciutat de Pontresina és determinant. Així es genera un conjunt de diferents actuacions i petites construccions que entren en  diàleg  amb el lloc, espaialment i temporalment , descobrint el genius loci de l'indret.

Björn Hinners y Marzio Clementi


Diga Foranea a La Spezia

La Spezia (Italia) │ Concurs, 1er premi │ 2,2 ha │2012

La diga foranea es considerada com la última línia de la costa paisatgística del golf de la Spezia, l’últim port i passeig de la ciutat orientat al mar i  a l’horitzó obert. El disseny del nou passeig marítim explota  aquesta dinàmica històrica i potencia els seus elements perquè  la posada en valor del lloc a nivell turístic tingui en compte tant la seva fragilitat com la seva força simbòlica.

Punts claus: caracterització de l’element artificial/natural, de la línia de l’horitzó,de la poca accessibilitat en contrast amb la força de la seva visibilitat. A evitar: intervenir com en un passeig tradicional, fet que porta a preservar allò que la història de la navegació ha generat en la cultura d’aquest lloc.

Björn Hinners i Marzio Clementi


Riera d'Arbúcies_So d'aigua

Arbúcies (L2011 a Selva) │ Concurs, 3er premi │ 3300 m2 │ 2011

La intervenció proposada té com a finalitat l’apropament del ciutadà a la riera i establir unes mesures mediambiental que retornin la vegetació pròpia de riera d’una forma més present, juntament amb la importància de l’accessibilitat i connexions des dels diferents àmbits. En el projecte es planteja la substitució del mur de la feixa inferior per la creació d’un tal.lús estabilitzat amb tècniques de bioenginyeria, recuperant així les zones inundables de la llera del riu.

Björn Hinners, Mireia Fernández i Mireia Rubio


Racons públics: la Font del LLeó

Barcelona │ Concurs │ 2000 m2 │ 2009 

La presència /absència de l’aigua és l’argument del projecte: un camí d’aigua, un canal de recollida constituïts per roques i escalons, dibuixa una línia entre muntanya i ciutat, una frontissa al llarg de la qual Barcelona i Collserola es relacionen. Els àmbits que el recorregut retalla cap a la muntanya seran caracteritzats per vegetació autòctona, mentre que al costat del canal es desenvoluparà una successió d’espècies vinculades al cicle de l’aigua.

Björn Hinners i Matteo Zamagni


Jardín Bilbao 2009_habitar el bosc

Bilbao │ Concurs │ 100 m2 │ 2009 

Una de les voluntats poètiques d’aquest petit jardí és la recuperació de la dimensió del bosc en la ciutat urbana i la utilització de l’arbre abstracte, a mode de tòtem, per a la recuperació del fet poètic d’habitar el bosc. L’estructura geomètrica de l’espai s’inspira en el procés de creixement de l’arbre, en forma d’arcs concèntrics. 

Björn Hinners i Thomas Hebel


Club de tennis Vic / Turó de l'Ausoneta

Vic │ Concurs │ 4 ha │ 2008 

 La proposta té com a premissa resoldre aquesta situació a partir de diferents actuacions al club de tennis:creació d'un nou accés, creació d'una Rambla-Passeig , nou pàrquing, semisoterrat, nova xarxa de camins, condicionament de l'accés existent com a accés secundari peatonal, amb un pàrquing de bicicletes. Un recorregut en espiral recupera camins existents d'accés al cim, alhora que es crea un nou itinerari de pendent més suau per tal de permetre l'accessibilitat del parc a tot tipus d'usuari. Aquest nou itinerari és en forma de passarel•la elevada de fusta en alguns punts, per tal de salvar els desnivells. L'itinerari finalitza en un espai seqüencial d'esplanades i miradors.

Björn Hinners, Bàrbara Garcia i Núria Ferrer


Plaça de Saus

Saus (Baix Empordà) │ Concurs, 2on premi │ 5500 m2 │2007 

La  plaça es situa als extramurs del poble medieval, en un solar amb cert pendent. Es plantegen diferents plataformes a diferents nivells, que han d’acollir activitats diverses (jocs infantils, horts, accés al casal, esplanada, grades...).El drenatge de l’espai funciona amb recollides superficials, per tal que l’aigua sigui un element més de l’espai. La presencia dels salzes (Salix alba) i la vermellor del sanguinyol (Cornus sanguinea) són els elements més destacats de la vegetació.

Björn Hinners, Bàrbara Garcia i Jesscia Gamboa