Avis legal

 


1. Identificació i activitat


Björn Hinners i Bàrbara Garcia Belmonte amb domicili social al c/ Sardenya 190, 3er 2a 08013 de Barcelona, són dos professionals que tenen com a objectiu projectar obres d’arquitectura i paisatgisme.

 

 

2. Propietat intel·lectual

 

Tota la informació continguda en la pàgina web www.es-pai.com, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d'establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Björn Hinners i Bàrbara Garcia Belmonte.


Sota cap supòsit l'accés als serveis de es-pai suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquets drets, ni confereix cap dret d'ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de Björn Hinners i Bàrbara Garcia Belmonte o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l'Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit de Björn Hinners i Bàrbara Garcia Belmonte.


En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de
www.es-pai.com, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.


No obstant l'anterior, queden deslliurats de perill els drets de l'Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.3. Política de links.


Björn Hinners i Bàrbara Garcia Belmonte no es faran responsables dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s'ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s'inclouen a la pàgina web
www.es-pai.com.