Jardins i espais públics


Jardí privat a Navata

Navata │ Projecte i Obra  │ 775 m2 │2021

Inspirat en un quadre realitzat pel client amb el títol "La lessive", es dissenya un jardí de 680m2 amb una piscina integrada de 94m2. El mirall de l'aigua, element principal de l'espai, organitza els diferents ambients i s'integra harmoniosament amb la topografia existent. El disseny d'un jardí extens en la part posterior del solar, permet una vista sense obstacles, incorporant  així a el paisatge circumcidant  a l'espai del jardí.

Björn Hinners


Jardí privat a Mallorca

Portopetro │ en construcció  │ 800 m2 │2017

El jardí es concep en continuïtat amb els espais interiors de la casa, establint així tot una diàleg ric en visuals, adaptat als usos, i enriquint els espais intermedis de l’arquitectura (porxos, patis…), alhora que s’adapta a la topografia de la parcel·la i utilitza especies autòctones pròpies del clima balear. L’espai exterior pren un caràcter més urbà en l’àmbit d’accés, estableix àmbits diferenciats entre la zona de piscina, vinculada al porxo i la zona d’estar-menjador i l’espai més contemplatiu vinculat  a la zona  d’habitacions, alhora que recrea un jardí secret a la zona del spa i concep un espai d’usos de servei  i bancals a l’espai que limita amb el veí.

Björn Hinners

 


Intervenció en un mur històric

Romanyà de la Selva │ Projecte i Obra │ 50 m2 │25.000€ 2016

El projecte s’inicia després del col·lapse d’una part del mur preexistent amb una sèrie de condicionants imposats per la propietat: cal minimitzar la excavació arqueológica, el material es triat per l’administració per a la intervenció és el formigó i  cal estabilitzar el mur que resta dempeus. El mur es troba en el nucli històric de Romanyà de la Selva, als peus de l’església de Sant Martí (s. X), articulant dos espais públics amb vistes privilegiades a la costa i al les Gavarres. La intervenció consistirà en l’execució d un mur per gravetat de formigó per evitar fortes excavacions  i una jardinera, que incorpora en el seu interior una sèrie de contraforts. El formigó es modelarà  amb un ritme, textura  i relleu per tal que dialogui amb el mur existent, intentant minimitzar la duresa del formigó. La vegetació, la recuperació de les lloses de granit i els elements de corten completen la intervenció.

 Bàrbara Garcia Belmonte i Björn Hinners


Jardí de la Muralla

Peratallada (Baix Emporda) │ Projecte i Obra │ 800 m2 │2016

Un jardí al costat de una muralla, on es destaca la varietat i riquesa dels diferents elements que el conformen. La pedra, present en múltiples variacions i textures, organitza i delimita les diferents àrees. La vegetació, de presencia exuberant, s’adapta en cada espai per aconseguir una diversitat d’espècies present en el jardí (subtropical, aquàtica i mediterrània..). L’aigua, en repòs i en moviment, s’incorpora als elements de jardineria (font, bassa, jardineres,…)  La il·luminació nocturna indirecta esculpeix el jardí i els seus espais a la nit i en canvia la percepció.

Björn Hinners

 


Petit jardí a l'Empordà

Avinyonet de Puigventós │ Projecte i Obra │ 240 m2 │ 2015

Un petit jardí en el nucli històric del Empordà. El jardí s’adapta a la topografia i arbres preexistents per organitzar una seguit de petits espais adaptats a diferents usos i emmarcant detalls i visuals. Tres plataformes articulen els diferents espais i defineixen zones de sol i ombra i l’espai s’organitza a partir de pocs elements, destacant així el protagonisme de cada planta o pedra que es disposa en l’espai.

Björn Hinners


Reforma d'un jardí a Hamburg

Hamburg │ Projecte i Obra │ 400 m2 │ 35.000€ │ 2014

La intervenció pretén renovar el llenguatge formal i material del jardí preexistent. S’opta per mantenir la vegetació, rica en varietat arbustiva i de petits arbres i delimitar bé les  àrees pavimentades, articulant tot el recorregut espaial: l’accés rodat a la casa, el camí de lloses, la tarima, els jardí anterior i el posterior...

Björn Hinners


Jardí a la Rovira Roja

Penedès │ Projecte │ 3500 m2 │ 45.000€ │ 2010

L’actuació es centra en un jardí preexistent del Penedès. Bàsicament era un jardí arbrat, sense vegetació arbustiva, ni aromàtica. El projecte llegeix l’estructura del jardí existent per adaptar-lo als requeriments dels clients, que busquen un jardí de racons íntims i atmosferes diverses, practicable per a tot tipus d’usuaris.

Björn Hinners


Jardí enfiladís

Girona │ Projecte i Obra │ 90 m2 │ 10.800€ 2009

Redescobrir el valor del lloc a partir de l’acte d’aixecar el cap...copsar la verticalitat de l’espai...sorprendre’s, parar i veure altre cop la muralla, aquest serà un dels objectius de la proposta. Uns cables d’acer creuen l’espai, per tal de fixar-hi uns tensors que arribaran fins al sòl... seran la base perquè s’hi enfilin les sis columnes verdes a diferents alçades...

Björn Hinners amb la escola Art Floral de Catalunya


Jardí representatiu

Barcelona │ Projecte │ 350 m2 │ 63.000€ 2007 

Es tracta de convertir en jardins les fonts que han restat buides després d’un any de sequera. Els jardins projectats s’estenen com un mar onejant de matisos de verd intens, l’horitzontalitat en moviment d’aquesta vegetació dialoga amb  la verticalitat orgànica de l’edifici. Així es vol potenciar la mirada dinàmica de l’observador des de la Diagonal.

Björn Hinners  


Jardí frisó

Jever (Alemanya) │ Projecte i Obra │ 1000 m2 │ 2004

 Aquest jardí és un petit laboratori de probes, un microcosmos amb més de 80 espècies vegetals distribuïdes en 1000m2.  S’ha experimentat en el disseny i construcció de petits paisatges en un jardí privat, un jardí amb més de 100 anys d’antiguitat.

Björn Hinners


Enginyeria Ambiental i restauracions del paisatge


Consolidació de talussos a l'embassament de Flix

Flix │ Projecte i Obra │ 1800 m2 │ 120.149€ │ 2011

L’actuació es realitzarà amb gabions de pedra calcària per a contenir les terres del camí, mantenint l’alineació actual, uniformitzant-la per optimitzar les alineacions i  millorar la imatge del lloc. La solució adoptada de construcció del mur amb gabions respon a la voluntat de realitzar una obra en la que no facin falta acabats suplementaris a nivell estètic i que la seva execució a nivell econòmic no representi cap augment significatiu comparat amb la solució constructiva de murs de formigó armat, i alhora tingui unes millors prestacions mediambientals.

 Björn Hinners i Bàrbara Garcia 


Delta de l'Ebre - Recuperació dels marges

Delta de l'Ebre │ Estudi │ 150 ha │ 2006

Els marges del delta de l’Ebre constitueixen els principals ecotons, on diversos processos mediambientals i antròpics s’entrellacen; aquesta superposició d’hàbitats i de funcions genera tant una extraordinària riquesa paisatgística com una efectiva fragilitat. El projecte tracta de revitalitzar el marge sud i la frontera entre els arrossars, a partir d’una atenta lectura de les dinàmiques mediambientals.

Björn Hinners, Elisabeth Sjodahl, Jessica Gamboa i Matteo Zamagni


Abocador de Vacarisses - Integració paisagística

Vacarisses │ Estudi │ 30 ha │ 2005  

El projecte s’origina de la caracterització de l’indret a través del procés sofert al llarg del temps, és a dir, de l’acumulació de residus capa per capa i del fet que aquest procés l’ha convertit en un balcó potencial amb una vista privilegiada de l’entorn.

Es proposa una nova topografia aterrassada amb plantacions de lleguminoses, amb talussos de proporció 1/3, creant un drenatge superficial que permeten l’aparició de zones humides a la cara nord, al límit del bosc i un recorregut condueix fins al mirador superior, amb zones de descans caracteritzades per especies d’espectacular floració.

 Björn Hinners, Anna Bonet i Sara Machado 


Instal.lacions efímeres


Intervenció al Festival Internacional de Land Art a Girona

Girona │ Instal.lació │ 2009  

Projecte participant en el Festival Internacional de Land Art de Girona. Es tracta d’una instal·lació efímera, situada dins el Parc de la Devesa. Els plàtans majestuosos plantats en època de Napoleó transformen el parc en un espai de coberta verda a gran alçada. Encara que és un espai pròxim al Ter, el sistema de protecció de dics i l’aparcament lineal fa que la presencia d’aquest dins el parc sigui inexistent i alhora desapareix el caràcter inundable del espai originari. Una col·lecció de pedres de riu i de fusta creen una escultura modelada amb la terra del lloc, en forma de ona, que rememora la proximitat del espai de l’aigua, encara que sigui de forma transitòria i temporal.

Björn Hinners  i Idoia Lizeaga


Intervenció de Land Art al riu Tordera

Montseny │ Instal.lació │ 2009  

Una pedra de color robí es troba semi oculta en una conca del riu Tordera. A causa de les característiques del elements que la rodegen (la vegetació, les pedres, els jocs de llums i ombres…) resta casi oculta. La finestra al riu s’origina a partir de recollir minuciosament petits branquillons de fusta per a crear un marc que focalitzi la mirada en aquesta pedra, fent-la protagonista en aquest fragment de paisatge emmarcat del riu Tordera.

Björn Hinners  i Idoia Lizeaga